Reisevilkår og kjøpsbetingelser

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Det er viktig at den reisende leser disse. Reisevilkårene er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør. Les også øvrige relevante opplysninger i reisebeskrivelsene på våre nettsider før du reiser.

Bestilling og betaling
Bestilling av en reise gjør du via www.nordicfitcamp.com. Avtalen mellom partene anses inngått ved henvendelse fra kunden for bestilling, Den reisende mottar reiseavtale med to faktura innbetalinger på mail ; et depositum på 35% av reisens pris med betaling ved bestilling og et sluttbeløp som betales senest 40 dager før avreise. Ved bestilling 40 dager før avreise eller senere betales hele reisen ved bestilling.

Avbestilling
Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Reglene for avbestilling er:

a) Ved avbestilling etter bekreftet bestilling, betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
b) Ved avbestilling f.o.m. 90 t.o.m. 40 dager før avreise, beholder NordicFitCamp.COM det innbetalte depositum.
c) Ved avbestilling f.o.m. 39 t.o.m. 30 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.
d) Ved avbestilling f.o.m. 29 t.o.m. 15 dager før avreise belastes kunden 75% av reisens pris.
e) Ved avbestilling f.o.m. 14 dager og frem til avreisetids-punktet, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, gis ingen refusjon.

Avbestillingsforsikring & Reiseforsikring må ordnes med eget forsikringsbyrå med de regler og rettigheter som gjelder innenfor reisebyrået. Avbestillingsforsikring og reiseforsikring kan enkelt gjøres gjennom eks. http://www.europeiske.no/ . Refundering ved avbestilling eller skade/sykdom på Camp skjer via forsikringsselskapet.

Overdragelse av reiser
Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader. Ruteflybilletter kan sjelden overdras.

Forbehold om endringer
Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt justeringer fra dag til dag programmet. Informasjon om planlagte endringene blir tilsendt den enkelte før avreise.

Avlysning av reisen
Reisen kan avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer, eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten. Arrangør kan også avlyse reisen dersom det påmeldte antall er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen. Informasjon om avlyst reise gis av arrangør senest 3 uker før avreise. Alternativ vil den reisende bli tilbudt annen reise i sammen priskategori eller innbetalt beløp refundert i sin helhet.

Europeisk helsekort
For reise i Europa er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort, dersom reiseforsikring ikke tegnes. Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no.

NordicFitCamp.COM sine plikter
NordicFitCamp.COM forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Den reisendes plikter
Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter, våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene ved hjemreise.

Mangler/reklamasjoner
Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks, og på reisemålet informere NordicFitCamp.COM`s representant på stedet eller via mail, SMS eller telefon til oppgitt kontaktperson. Ved mangler/reklamasjoner skal det mottas en skriftlig bekreftelse om at henvendelse er mottatt. NordicFitCamp.COM vil gjøre det de kan for å rette opp i mangler/reklamasjoner på stedet. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter.

Flyreiser
Av våre reiser som går med flytransport, flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje.

Bilder
På mange av våre reiser bruker vi aktivt kamera under reisens forløp og presenterer gjerne bilder i vår katalog og på vår hjemmeside til kommende år. Bilder av deltagere kan også bli brukt i media. Reisende som reserverer seg mot dette, må gi skriftlig beskjed om dette ved bestilling av reisen.

Kunderegister
Årlig sender vi ut kampanjetilbud og månedlige nyhetsmail. Det skjer automatisk til alle som er registrert i vårt kunderegister. Dersom du ikke vil motta kampanjetilbud eller nyhetsmail, gi oss beskjed om avregistrering.

Vi ønsker deg velkommen og gleder oss til å ha deg som vår kunde!
NordicFitCamp.COM

AKTUELT

Besseggen (Topptur)

Galdhøpiggen 2496 moh (Topptur)

Marbella Running Camp

Interna. PT utdannelse i Marbella